Nieuwsbrief december 2015

---

LOK 2016 Richtlijn GBP

Op initiatief van de LOK en in nauwe samenwerking met marktpartijen is er in het najaar van 2015 gewerkt aan een nieuwe “LOK 2016 richtlijn voor Geluid, Beeld en Projectie” (LOK 2016 richtlijn GBP). Door deze samenwerking is er een breed draagvlak voor de richtlijn. Gestreefd is naar een richtlijn waarbij zowel de kerken / gebruikers als leveranciers / installateurs weten wat de randvoorwaarden zijn om een goed systeem te leveren, te gebruiken en te onderhouden. Wederzijdse verwachtingen zijn daardoor duidelijker, en deskundigheid en professionaliteit zijn beter te toetsen. Er is een logo-stempel (zie rechtsboven) gemaakt die leveranciers kunnen gebruiken op hun offertes om te laten zien dat hun offerte voldoet aan deze LOK 2016 richtlijn.

Lees meer

---

In gesprek met: Henk Zomer

Ik ben Henk Zomer, woonachtig te Zwolle en 28 jaren jong. In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen de automotive sector. Een geheel andere branche dan de kerktechniek. Daar ben ik werkzaam op het financiële vlak en verzorg ik onder andere financiële en niet financiële managementinformatie. Vanuit die achtergrond ben ik ook betrokken bij de LOK, in de rol van penningmeester. 

---

Hoe krijg ik zicht op het gasverbruik voor verwarming in mijn kerk? 

De LOK heeft al eens een overzicht gegeven van mogelijke maatregelingen die een kerkbestuur kan nemen om het energiegebruik van uw kerkgebouw te verminderen c.q. te beperken. Om daar iets over te kunnen roepen is het belangrijk om vooral “gevoel” te krijgen wat zijn nu de belangrijke invloedsfactoren die dat energiegebruik bepalen. Belangrijke invloedsfactoren welke het gasverbruik voor verwarming bepalen zijn (i) de warmteverlie¬zen door de buitenschil (wanden en dak), (ii) de lek en kierverliezen (luchtinfiltratie), (iii) de bezettings¬graad van het kerkgebouw, (iv) het stookgedrag van de “koster”. 

meer info 

---

Kerkomroep-app: meer dan 57.500 downloads!

Sinds de lancering is de gratis Kerkomroep-app al meer dan 57500 keer gedownload: sIKN spreekt dan ook van een groot succes. Heeft u de app nog niet op uw tablet of telefoon? De app is gratis verkrijgbaar voor zowel apple- als androidapparatuur. Ervaar ook het gemak. 

Lees meer

---

Lancering website: kerkenplatform

Herindeling ruimte, historische kenmerken, uw kerk en duurzame materialen zijn zomaar wat zaken waarover nagedacht moet worden bij een verbouwing, restauratie of nieuwbouw. Wie daarmee te maken krijgt, komt voor heel wat keuzes te staan. Met welke aannemer gaat u in zee, bijvoorbeeld? Welke deskundige weet nu echt wat recht doet aan uw gebouw? Hoe weet u of u de juiste beslissing neemt? 

De bedrijven die vertegenwoordigd zijn in Kerkenplatform.nl zeggen ruime ervaring en grote deskundigheid te hebben van grote, monumentale kerkgebouwen tot kleine nieuwbouwzalen. 

Lees meer

---

Leden nieuws

Elk jaar sturen wij in maart u per e-mail een uitnodiging toe voor de ledenvergadering. Bij deze uitnodiging is o.a. ook de factuur gevoegd voor de inning van het lidmaatschapsgeld van het betreffende jaar. Wij waarderen het erg als u deze daarna zo snel als mogelijk betaalt. Van dit geld kunnen wij namelijk ons werk doen voor u. In het najaar sturen wij nog een eventuele herinnering. Onze berichten versturen wij altijd via info@delok.nl. In de onderwerpregel staat duidelijk waar dit bericht over gaat en of er een bijlage is toegevoegd. Wilt u bij ons bekende gegevens wijzigen? Neem dan contact op met ons verenigingsbureau in Zwolle. Dan worden uw gegevens snel geactualiseerd en kunnen we er voor zorgen dat onze correspondentie naar u toe op de juiste plaats terechtkomt.

Ons kantoor is gesloten van maandag 21 december 2015 tot maandag 4 januari 2016. Wij wensen je alvast fijne feestdagen en Gods zegen voor 2016 toe!