Nieuwsbrief Juni 2014

Stiekem meeluisteren en meekijken ……

De LOK is onlangs gestart met een landelijke actie om kerken die via het internet uitzenden te beoordelen op kwaliteit. Wij zijn een onafhankelijke vereniging en wij houden ons bezig met de kwaliteit van geluid en beeld in kerkgebouwen en bij luisteraars thuis.  Graag delen wij dit kwaliteitsonderzoek met u om u de gelegenheid te geven verbeteringen aan te brengen in de internetuitzendingen. We hebben al vele kerken geadviseerd over alle aspecten van een goed geluidssysteem. In toenemende mate gebeurt dit ook met betrekking tot beelduitzendingen en het gebruik van een beamer en internet. Het doel van het kwaliteitsonderzoek is om een oordeel te vormen over de kwaliteit van het geluid via internet. Het is evident dat een goede verstaanbaarheid en een natuurgetrouwe weergave van geluid en beeld belangrijke voorwaarden zijn voor het luistergenot van bezoekers van uw kerk en de luisteraars thuis. Vaak is de oplossing van dit probleem helemaal niet zo moeilijk. Wij helpen en faciliteren u hier graag bij. Meestal is een telefonisch advies of een advies via de e-mail voldoende om u bij te staan. Soms is hiervoor ook een inspectie ter plaatse noodzakelijk. Op basis van een meting in uw kerk en controle van de technische infrastructuur maken wij een goede analyse en geven wij u advies om verbeteringen aan te brengen. Advisering kan al tegen een zeer geringe vergoeding. Dit voordeel hebt u omdat u lid bent 

 Lees meer …     

In gesprek met Martijn Godeke.

Martijn Godeke is op dit moment op het verenigingsbureau in Zwolle de drijvende kracht achter het technische advieswerk dat we leveren aan de kerken. Hij is al jarenlang in de techniek bezig en kent zowel de aspecten van geluid als van beeld. Dus je kunt breed met hem overleggen over investeringen en/of onderhoud aan uw apparatuur in uw kerkgebouw. Martijn: “Het doorgeven en delen van kennis vind ik erg belangrijk. In deze tijd waar alles te vinden valt op internet is het noodzakelijk dat kennis ‘gebundeld’ wordt aangeboden, zodat in de specifieke kerkelijke hoek deze kennis goed overgebracht kan worden”.

Technisch

Nep SM58 vocale microfoon

Er zijn al enige tijd namaak versie’s in de omloop van de beroemde Shure SM58 vocale microfoon. Deze namaak SM58’s zijn nagenoeg niet van echt te onderscheiden maar toch zijn er verschillen.
Een van de belangrijkste verschillen is vaak de prijs de valse SM58’s worden net iets goedkoper aangeboden via bijvoorbeeld Marktplaats of Ebay dan de originele SM58’s. Klankmatig zijn er echter best grote verschillen omdat de kwaliteit van het kapsel en de shockmount van mindere kwaliteit is.

Onder de lees meer knop vind je een fotoreeks met de belangrijkste verschillen.
Kijk goed uit als je tweedehands koopt maar ook nieuw worden deze nep SM58’s gewoon aangeboden.

Bekijk de vergelijkingsfoto's...

Alles over kerktechniek te zien op de beurs Kerk & Gemeente

Het duurt nog even maar de datum voor de eerstvolgende editie van Kerk & Gemeente is 20 en 21 maart 2015. Locatie is de Jaarbeurs Utrecht, zoals al vanaf het eerste jaar het geval is. Verschillende andere locaties zijn serieus onderzocht. De Jaarbeurs heeft enkele voordelen ten opzichte van andere mogelijk geschikte hallen. De centrale ligging en goede bereikbaarheid spreekt zowel de exposanten als de bezoekers zeer aan. Naamsbekendheid speelt ook een belangrijke rol. Bij ‘Jaarbeurs Utrecht’ hoeft niemand nog na te denken of uit te zoeken waar dat is. Daarnaast is ook het relatief gunstige tarief in Utrecht van belang. De frequentie van Kerk & Gemeente wordt weer eens per twee jaar. Komende edities zijn dus steeds medio maart in de oneven jaren. In het verleden was deze frequentie al vastgesteld. Vorig jaar is daar eenmalig van afgeweken. Veelvuldige opmerkingen en een klein onderzoek hebben ons duidelijk gemaakt dat de meeste exposanten de voorkeur geven aan eens in de twee jaar, bij voorkeur in het voorjaar. Het is een ongeschreven wet in beurzenland dat een cyclus van elke anderhalf jaar promotioneel op zijn minst 'lastig' is en daarom ook vrijwel niet voor komt. Een tweejaarlijkse frequentie drukt de kosten voor de exposant en houdt de beurs aantrekkelijk voor bezoekers.

Lees meer... 

Ledennieuws:

Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 mei in Bilthoven is afgesproken een aantal zaken met nieuw elan op te pakken. Er is bij de huidige betrokkenen van de LOK veel enthousiasme om met deze dienstverlening aan de slag te gaan. Om goed in te kunnen spellen op de eventuele vraag is het echter ook nodig om nieuwe vrijwilligers te werven. We willen u dan ook vragen rond te kijken in uw omgeving en netwerk naar mensen die wel vrijwilliger zouden willen worden bij onze organisatie. We zoeken met name mensen die het leuk vinden om het audiovisuele apparatuur te werken. Als je nu als kerkbestuurder jongeren (maar het mogen natuurlijk mensen zijn in alle leeftijden) kent die u geschikt acht, praat eens met hen en geef hun naam aan ons door. Wij nemen dan wel contact op om over de precieze invulling van dit vrijwilligerswerk door te praten. U help ons maar vooral uzelf daar mee.   

Neem contact op met: De LOK