Nieuwsbrief juni 2017

---

Geluid laten meten?

Geluid is een subjectief begrip. Wat de één als prettig en aangenaam ervaart, kan door een ander als veel te onrustig worden ervaren. Om geluid objectief te kunnen beoordelen worden geluidsmetingen verricht. De LOK is gespecialiseerd in geluidsmetingen. Met een geluidsmeting kan worden beoordeeld of aan de eisen wordt voldaan en wat de kwaliteit is. De LOKkan, bijvoorbeeld voor aanvang van de vervanging van een geluids- of beeldinstallatie, een zogenaamde 0 meting uitvoeren, dat als uitgangspunt dient voor verbetering. Ook kan er een meting achteraf plaatsvinden. Soms komt het voor dat de nieuwe installatie toch niet voldoet aan de verwachtingen maar waar ligt het dan aan? De LOK kan in veel gevallen als onafhankelijke organisatie een objectieve meting doen.
Laat u adviseren!

Contact

---

Mediaboxen zorgen voor kwaliteit 

Een mediabox zit bomvol met handige opties die tv-kijken nog leuker maken. Maar waar moet je nu op letten bij het aanschaffen van een mediabox? Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te achterhalen waarvoor je het wil gaan gebruiken. Check dus altijd de technische specificaties goed. Zo gebruikt onder andere Kerkomroep.nl een eigen mediabox om live of achteraf de kerkdienst te kunnen meebeleven. Overweegt u een mediabox aan te schaffen? Lees hier meer tips

---

Problemen met de buren

De politie bemiddelde bij geluidsoverlast van kerkradio! Via de kerkradio kunnen ouderen, langdurig zieken en anderen die verhinderd zijn kerkdiensten bij te wonen, toch mee luisteren. Maar een inwoner van Barendrecht had de kerkradio zo hard op staan, dat de buren de politie belden. Ze klaagden dat de zondagsmis 'snoeihard' klonk, zo lazen we in het Algemeen Dagblad van 28 mei jl. De politie krijgt op warme dagen als deze veel klachten over geluidsoverlast omdat ramen en deuren openstaan en mensen meer tijd buiten doorbrengen, maar de meldkamer krijgt niet vaak deze bijzondere kerkradio overlast melding binnen. 

---

Houd de kerk in uw midden!

Afstoting van kerkgebouwen is een ‘onderschat drama’. door velen gepraat over het kerkelijk vastgoed en hebben allerlei partijen zich op deze markt begeven. Te vaak wordt er gehandeld over het hoofd van de zich enigszins machteloos voelende eigenaar heen. Die heeft vooral behoefte aan een adviseur die hem begrijpt. Kerkelijk Waardebeheer is zo’n adviseur en heeft niet alleen kennis van vastgoed, maar ook van de kerkelijke realiteit. Naast het werken aan concrete projecten maken bewustwording en kennisdeling ook in 2017 weer een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Kerkelijk Waardebeheer uit. Bekijk het Beleidsplan 2017 of kom naar de regionale bijeenkomsten van Kerkelijk Waardebeheer.  

---

Leden nieuws

De ledenvergadering op 18 april in De Bilt is goed verlopen. Allerlei zaken zijn besproken, o.a. de samenwerking met LPB media. Al een aantal jaren is deze samenwerking geïntensiveerd, vooral wat betreft het bestuurlijk werk en de coördinatie vanuit het kantoor in Zwolle, waar ook LPB media is gehuisvest. Wij zijn blij met deze positieve ontwikkelingen!

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Dan kunt u ons altijd mailen!

Neem contact op met: De LOK

---