Nieuwsbrief januari 2015

---

Afbreken en opbouwen

De Griekse filosoof Heraclitus zei het destijds al: “Verandering is de enige constante”. Dat is in kerkelijk Nederland niet anders, ook wat betreft de gebouwen die de diverse kerken in beheer hebben. Soms nieuwbouw, maar ook vaak verbouwing. Meestal om het gebouw aan de eisen van de tijd aan te passen. Duurzaamheid en betere technische faciliteiten zijn belangrijke factoren. In Bilthoven is de Julianakerk gestart met een grootscheepse verbouwing. In dit geval zowel qua uitbreiding van de capaciteit als technische verbeteringen. Eén aspect daarvan is een nieuwe installatie voor beeld en geluid. Via de periodieke nieuwsbrief van de LOK werd het kerkbestuur geattendeerd op de rol die de LOK als onafhankelijk adviseur kan vervullen. Er waren al enige offertes aangevraagd en uitgebracht, die onderling nogal wat verschillen lieten zien. Om zich een beter en breder oordeel te kunnen vormen is een adviseur van de LOK ingeschakeld. In gezamenlijkheid is één en ander bekeken en zijn aanvullende vragen gesteld aan de betreffende leveranciers. Dat moet meer duidelijkheid opleveren en de verwachte prestaties beter onderling vergelijkbaar maken. Dit proces in nog in volle gang. Zoals de titel duidelijk maakt wordt er in Bilthoven weer opgebouwd en dan moet het daarna wel beter zijn! Het is dan goed dat kerken weten dat zij bij de LOK een onderbouwd advies kunnen krijgen. Alle reden dus om als lid van de LOK altijd advies te vragen. En … natuurlijk mogen ook niet leden advies vragen, maar die missen dan de voordelen van het lid-zijn.

---

In gesprek met: Henk Peitsman

Henk Peitsman uit Vlaardingen is de secretaris van de LOK. Hij heeft onstuimige jaren van de LOK meegemaakt. De LOK heeft een prominente rol gespeeld in de overgang van de klassieke kerktelefoon naar de ontwikkeling van de nieuwe technologieën. Henk heeft daarvoor veel externe bezoeken gedaan en overlegd met de kabelaars wat die ons konden bieden voor welke prijs. Het belang van kerktechniek is dat je open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen. Voor Henk gaat dat veel verder dan alleen geluid en verstaanbaarheid. 

  Lees meer     

---

Technisch

De Cerevo LiveShell PRO Is een nieuwe betaalbare streaming encoder en kan gebruikt worden als kerkzender voor kerktv oplossingen

De live streams / uitzendingen kunnen gecodeerd worden in hoge kwaliteit (H.264+AAC) met een resolutie van 720p ( HD ready ) en een bitrate tot 10 Mbps.

Aansluiten op een camera of een meercamera systeem gaat middels HDMI input en de aansluiting naar internet gaat via ethernet. Via een webapplicatie, die benaderbaar is via een desktop of laptop maar ook via een iphone of android telefoon, genaamd Dashboard kan de LiveShell bediend en ingesteld worden. Zaken als bitrate volume en schermformaat kunnen heel makkelijk worden ingesteld en ook is het mogelijk om een ondertitel te plaatsen. Dit alles zonder de livestream te onderbreken.

Standaard regelt LiveShell zelf de framerate en beeldkwaliteit van de videostroom maar middels 'Dashboard' kan heel makkelijk zelf dit worden ingesteld.

Een ondertiteltekst tonen in de stream kan met behulp van computer of smartphone via LiveShell PRO Dashboard. Eenvoudigweg intikken van de tekst toont de ondertitel rechtstreeks op het scherm. 

Instelbare eigenschappen zijn: lettergrootte, kleur, achtergrondkleur, positie, enz. In plaats van een tekst kan ook een opgestuurde afbeelding worden getoond.

De Cerevo LiveShell PRO type: CDP-LS02A kost rond de € 600,- wat zeer betaalbaar is voor een H264 encoder met deze eigenschappen. 

---

Kerk en duurzaamheid 

De combinatie kerk en duurzaamheid is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Werken aan duurzaamheid is een uitdrukking van dienstbaarheid aan de samenleving. Dienstbaarheid hoort tot het wezen van de geloofsgemeenschap en verrijkt deze. Op de website www.duurzamekerk.nl zijn voorbeelden van duurzame geloofsgemeenschappen en inspiratie om te komen tot duurzaamheid vanuit het geloof te vinden. Deze website is een samenwerkingsprogramma van DISK, Oikos en KerkinActie. Deze organisaties vertegenwoordigen een veelkleurig palet aan kerkgenootschappen. Samen bouwen deze kerkgenootschappen mee aan een duurzamere geloofsgemeenschap in een duurzamere wereld. Door omstandigheden is het aanvullen van nieuwe informatie gestopt, maar de website blijft wel als archief te raadplegen.

Lees meer... 

---

Ledennieuws: Gratis voor niks …

Een gratis dienst voor onze leden; te mooi om waar te zijn? In dit geval niet. De LOK heeft expertise m.b.t. de vele aspecten van geluid- en beeldweergave in kerkgebouwen. Het is in ieders belang dat goede apparatuur wordt gebruikt én dat de resultaten daarvan voor de luisteraar of kijker eveneens van goede kwaliteit zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Goede inregeling en deskundig gebruik zijn bijvoorbeeld cruciaal. Dat betekent dat goede bedoelingen alleen niet altijd voldoende zijn. Kennis is hier ook belangrijk. Hoe is dat in uw kerk? Er is ongetwijfeld wel eens een luisteraar of kijker die een kritische noot laat horen, maar zolang dat geen grote groep is en er geen sprake is van structurele klachten, wordt een bestaande situatie niet snel veranderd. Denkt u er wel eens aan om een buitenstaander te vragen wat die van de geluid- of beeldkwaliteit vindt? Mocht dat het geval zijn dan kan de LOK wellicht iets voor u betekenen. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de LOK om naar één van uw kerkdiensten te luisteren of te kijken. Onze bevindingen zullen wij dan aan u terugkoppelen. En …. het mooie is dat deze LOK dienst voor u als lid gratis is. Mocht u op basis van het LOK luister- of kijkoordeel meer advies of technische ondersteuning wensen dan kunt u daar op de gebruikelijke manier nadere afspraken over maken.

Neem contact met ons op