Nieuwsbrief september 2015

---

Kerkendag voor techniek 

Op 3 oktober organiseert Backstage AV een Kerkendag. Bent u in uw kerkelijke gemeente betrokken bij de technische realisatie tijdens kerkdiensten en vieringen? Doe dan inspiratie op en ontdek de laatste technologische mogelijkheden en trends op audiovisueel gebied. Met verschillende partners zorgen ze voor een gevarieerd programma waarin thema’s als streaming, draadloze microfoons en presentatievormen aan bod komen. Deze themadag vindt plaats in de GKv Nijkerk. Deelname is gratis, aanmelding is verplicht.

Lees meer

---

In gesprek met: Arie Reij.

“Ik kan me niet anders herinneren, dan dat ik geboeid was door techniek en door daar zelf mee bezig was. Dingen zelf maken, vond ik geweldig leuk, ook al kon je die prima (en misschien wel veel beter) in de winkel kopen. Maar ik had altijd iets van: “dat kan ik ook zelf maken”.

Nu denkt u misschien dat ik van mijn hobby ook mijn vak heb gemaakt, maar dat is niet het geval. Integendeel, ik heb altijd bewust een heel andere hobby naast mijn betaalde werkzaamheden gehad, om te voorkomen dat ik daarin te veel zou verkokeren. Weliswaar ben ik de techniek trouw gebleven, maar niet in de elektrotechniek, doch in de civiele techniek (weg- en waterbouwkunde).”

---

Technisch 

De Compaan is een tablet in een mooie steun en is helemaal aangepast voor ouderen. Bediening is erg eenvoudig en alles binnen een beschermde omgeving. Familie of kerkleden kunnen eenvoudig contact opnemen met de Compaan-gebruiker door middel van beeld en geluid of door het versturen van een berichtje of foto. U kunt de Compaan zien als een prachtig middel om kerkleden te verbinden met online kerkdiensten, zowel in beeld als geluid. Maar ook als diaconaal middel om contact te houden met uw kerkleden. 

meer info 

---

Kerkgebouwen zijn mooi 

Het gebeurt helaas regelmatig: kerkgebouwen worden noodgedwongen gesloten omdat er geen geld meer is. Grote vraag daarna: wat nu? Herbestemming of sloop? De taskforce toekomst kerkgebouwen kan helpen. Dat betekent zoveel mogelijk samenwerken met de gemeente voor een herbestemming.  Het is daarin belangrijk oplossings- en samenwerkingsgericht te werk te gaan. Zo zijn er al kerken omgebouwd tot restaurants, boekhandels en een wijkcentrum met bibliotheek.

Task force wil kerkgebouwen weer omgeven door een positief gevoel. Kerken zijn mooi en we moeten gezamenlijk ervoor zorgen dat ze mooi blijven en dat ze daarmee ook hun wezenlijke bijdrage kunnen blijven geven aan de lokale of regionale identiteit, recreatieve aantrekkingskracht en leefbaarheid.

Lees meer

---

Ledennieuws

Al langer zijn we vanuit het verenigingsbureau bezig met een landelijke actie om kerken die via het internet uitzenden te waarderen op kwaliteit. Als onafhankelijke vereniging houdt de LOK zich bezig met de kwaliteit van geluid en beeld in kerkgebouwen en bij luisteraars thuis. Een goede verstaanbaarheid en een natuurgetrouwe weergave van geluid en beeld zijn belangrijke voorwaarden voor het luistergenot van bezoekers van uw kerk en de luisteraars thuis. Vaak is de oplossing van dit probleem helemaal niet zo moeilijk. De LOK helpt u hier graag bij. Meestal is een telefonisch advies of een advies via de e-mail voldoende om u te helpen. Soms is hiervoor ook een inspectie ter plaatse noodzakelijk. Als uw kerk lid is van de LOK kunt u ons benaderen om uw kerkuitzending te beoordelen. We onderzoeken in volgorde van aanvraag.