Nieuwsbrief december 2016

---
---

Kerkenbeurs Nederland 2017

Kerkenbeurs is een beurs voor kerkrentmeesters, beheerders, kosters, kerkenraden en besturen van kerken uit alle denominaties die Nederland rijk is. Exposanten op de beurs zijn niet alleen leveranciers op het gebied van (ver)bouw, restauratie, onderhoud, inrichting, geluid, meubilair etc. Ook vindt u er organisaties met diensten en producten die u in uw kerk gebruikt op uiteenlopende terreinen. Bijv. kerkbladen, administratie, liturgisch textiel, orgels, websites, social media, hulpverleners, adviseurs...

Kortom, Kerkenbeurs is de vakbeurs voor oriëntatie op alles dat u nodig hebt dat het kerk-zijn van uw gemeente of parochie ondersteunt! De kerkenbeurs (voorheen: Kerk & Gemeente) wordt gehouden op 17-18 maart 2017 in de Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie

---

Klaas de Jong is tevreden

Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente IJsselstein is door de LOK een onderzoek/test uitgevoerd aan de geluidsinstallatie van de Ontmoetingskerk. Omdat met regelmaat onverklaarbare verstoringen optraden bij het gebruik van handmicrofoons of headsets, ontstond langzamerhand bij kerkgangers en gebruikers weerstand met het gebruik van de installatie.

“Was het tijd voor een nieuwe geluidsinstallatie? We wilden graag de staat van onze installatie weten en daarna verder besluiten nemen”, zegt Klaas de Jong, ouderling en kerkrentmeester, “We gebruiken nu een andere frequentie. Het geluid voldoet op alle plekken in de kerkzaal aan de minimale norm van 65 Db. De twee handmicrofoons en de headsets zijn van goede kwaliteit, vervormen het geluid niet en zijn overal binnen het kerkgebouw te gebruiken. De installatie van het merk Beyerdynamic heeft een goede prijs-/kwaliteitsverhouding en is keurig verzorgd en samengesteld. Hier verdient de firma MVie (die de installatie heeft geleverd, ons adviseert en eventuele reparaties uitvoert) een dikke pluim.” De LOK heeft zelden installaties gezien die zo correct, overzichtelijk en netjes zijn opgebouwd. Kortom een uitstekende installatie die nog jaren meekan. “De belangrijkste conclusie was dat storingen tijdens kerkdiensten eigenlijk altijd te wijten zijn aan menselijk handelen”, zegt de Jong, “Klachten worden niet meer gehoord!”

---

Langer adviestraject

De LOK kan met u een adviestraject ingaan. Een dergelijk traject ziet er als volgt uit maar kan desgewenst in overleg aangepast worden aan uw wensen:

Fase 1 - Het opstellen van een korte heldere rapportage van de huidige situatie en een korte evaluatie en onderbouwing op welke punten de installatie niet meer voldoet. Dit zal ter beoordeling worden aangeboden.

Fase 2 - Na goedkeuring rapport: Opstellen advies voor het binnen het budget upgraden en uitbreiden van de beeld- en geluidsapparatuur.

Fase 3 - Toelichten advies en beantwoording eventuele vragen dit kan tijdens een vergadering of per e-mail / telefoon.

Fase 4 - Er wordt van uitgegaan dat de kerk zelf de leverancier bepaalt en ook de bestelling / het project in gang zet. Wel kan de LOK aan de hand van meerdere offertes samen met u bepalen wat de beste keuze is. De LOK is en blijft onafhankelijk. Zij spreekt dus alleen een voorkeur uit wat het beste is voor de kerk / klant.

Fase 5 - Na levering van de installatie kan deze worden opgesteld en getest. Aansluitend volgt opleiding en training. Basis hiervoor is een uitgebreide workshop. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan: korte introductie over de plek die de techniek inneemt in een viering, gebruik van de basis installatie, onderhoud van de installatie, opstelling van een band, aansluiten van de apparatuur, mixage zowel beeld als geluid, monitoring, balans tussen geluid en gemeentezang en livestream.

---

Leden nieuws

Het kantoor is gesloten tijdens de kerstvakantie van 22 december t/m 3 januari…en blijft dan gesloten. Want wij hopen vanaf woensdag 4 januari de deuren van ons nieuwe pand te openen!

Adres: Dokter Spanjaardweg 4b in Zwolle.

---