Nieuwsbrief Juni 2018

---

Voldoen aan AVG

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Er zijn nu een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden.

Bij het uitzenden van kerkdiensten betekent dit bijvoorbeeld dat mensen geïnformeerd moeten worden dat er opnames worden gemaakt en dat er toestemming is van betrokken personen voor uitzending. Dit geldt voor zowel het uitzenden van beelden van kerkgangers als ook voor ambtsdragers en andere personen die zich in het liturgisch centrum bevinden en daardoor herkenbaar in beeld zijn. Het gaat hierbij ook om de bescherming van de privacy van personen die worden genoemd in bijvoorbeeld gebed. 

Het is goed zorgvuldig te zijn in wat wel en wat niet is toegestaan in het kader van de AVG. Houd er rekening mee dat indien een dienst via het openbare internet (zonder login) wordt uitgezonden, er zorgvuldig moet worden afgewogen welke persoonlijke informatie wel of niet kan worden medegedeeld.

Lees meer over veranderingen door AVG 

---

DPA microfoons met Bruel&Kjaer 4006 kapsels

Al jaar en dag gaan de geluidstechnici van Johannus orgelbouw de wereld over om bestaande kerkorgels op te nemen. Deze opnames vormen de basis voor de ongeëvenaarde klank van het moderne Johannus orgel. Nu de kwaliteit van de Johannus orgels steeds beter wordt, groeide de behoefte om ook te investeren in betere microfoons waarmee de samples worden opgenomen. Na uitvoerige tests is gekozen voor een dubbele set met 4 gematchte DPA microfoons met Bruel&Kjaer 4006 kapsels. 

De DPA d:dicate 4006 omni microfoon biedt absolute transparantie in elke opnamesituatie. Het pakt ongelooflijke details en diepte van het geluid op. De definitie van de hoogfrequente karakteristieken over een breed scala aan instrumenten is indrukwekkend. Deze microfoons bieden een natuurlijk geluid, een hoge gevoeligheid, een lage ruisvloer en een lineaire frequentierespons van 10 tot 20 kHz (± 2 dB).

Ik ben geïnteresseerd in de microfoons van DPA

---

Culturele rijkdom van kerkgebouwen

Wandelen, een kerk bezoeken… veel mensen stappen een andere kerk binnen tijdens de zomermaanden. Dan is het een goed idee om daar eens de techniek te bekijken. Maar natuurlijk is het ook een cultureel uitje. Cultuurhistorisch project Kerken Kijken Utrecht toont van 26 juni t/m 8 september 2018 de culturele rijkdom van de kerkgebouwen in het centrum van Utrecht. Nieuw dit jaar is het onderdeel Kerken Luisteren: bijna wekelijks een gratis concert in het prachtige decor van één van de Utrechtse binnenstadskerken. 

Plan uw bezoek aan een of meer kerken.

---

Kerk en duurzaamheid

In de kerken beschikken we met elkaar over geld, gebouwen, energie en grond. In de omgang met die middelen kunnen we duurzame keuzes maken.

Vanuit het christelijk geloof gezien is duurzaamheid verbonden met de Bijbelse visie op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. We verwonderen ons over de schepping en we zijn dankbaar voor de aarde als een plek waar het goed kan zijn om te leven. Een aarde die we in bruikleen hebben gekregen. 

Het is goed om als kerken na te denken over ‘verduurzamen’. Misschien kunt u als kerkbestuur, -als u van Gods schepping geniet deze zomer- nadenken over duurzaamheid! Op www.groenekerken.nl vindt u tips en tools.

---

Vakantiegroet

Het verenigingsbureau is gesloten van 23 juli tot 10 augustus 2018. 

Na de vakantie staan wij graag weer voor u klaar.

Wij wensen dat de komende weken - voor velen een periode van vakantie - voor u een goede en gezegende tijd zal mogen zijn! 

Hebt u vragen of tips? Neem contact op met: De LOK. 

---

De LOK en AVG

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. In deze wet staat vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens.

Over privacy willen we graag heel helder zijn. Hoe de LOK met uw persoonlijke gegevens omgaat staat in onze privacyverklaring. Hierin hebben we opgenomen welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe lang we die gegevens bewaren. 

Omdat u momenteel bent aangemeld als ontvanger van één of meerdere van onze nieuwsbrieven gaan wij er vanuit dat de LOK uw toestemming heeft om uw persoonsgegevens voor dat doel bij te houden en voor intern gebruik te verwerken. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.