Nieuwsbrief  februari 2021

---

De LOK internationaal

"Graag wil ik jullie bedanken, want ik heb inderdaad uw adviseur telefonisch gesproken. Met zijn adviezen heb ik een proefopstelling gemaakt in een andere zaal (zie foto) waar we sinds de coronatijdperk de vieringen houden. Degene die een gehoorapparaat hebben zijn laaiend enthousiast en hebben we voorgesteld om in alle zalen en zaaltjes dit systeem te realiseren". 

Vanuit Zwitserland hadden we deze vraag om advies gekregen: "Ik heb een vraag over het aanleggen van een ringleiding. Ik werk als vrijwilliger in Zwitserland. Vanwege een renovatie moet ik een complete zaal opnieuw inrichten en hebben we er graag een ringleiding. Nu kun je de ringleiding in de vloer verwerken of in het plafond. Zoals het er nu uitziet zal de oorspronkelijke vloer verhoogd worden. Wat adviseren jullie mij?"

---

Adviseurs gezocht

Steeds vaker zoeken kerken contact met De LOK voor advies m.b.t. de apparatuur in hun gebouwen en de verbindingen daarmee met de noodgedwongen thuiszittende kerkgangers. Als kerkbestuurders de commerciële markt opgaan komen ze in een wit-war van aanbod en mogelijkheden. Daar komt nog bij dat de kijkers thuis steeds meer verwend willen worden door een goede bediening van de apparatuur. Hiervoor bieden we workshops aan lokale techneuten in de kerken. Door Corona is ons advieswerk dus flink toegenomen, en verwelkomen we dus heel graag nieuwe vrijwilligers die ons helpen.

Lees meer 

---

Mobiele bediening van kerk-tv

Veel kerken maken geen gebruik van beamerpresentaties in de kerkzaal maar willen wel aan de slag met kerk-tv. Voor deze situatie zijn verschillende oplossingen bedacht. Kerken zonder beamerpresentatie hebben meestal geen regieplek vanwaar de apparatuur wordt bediend. Daarom is er een compleet draadloze bediening voor kerk-tv ontwikkeld. Alles handig en overzichtelijk via een app op een tablet. Met de app is het mogelijk om meerdere camera’s te bedienen. Er kunnen presets gekozen worden via herkenbare knoppen met foto en eigen gekozen naam van de betreffende camerapreset. Ook kan via de app live meegekeken worden met de camera (preview) en de uitzending (program). Via de app kunnen maximaal twee gelijktijdige streams gestart (en gestopt) worden. Voor bediening via een app is wel goede wifi vereist in de kerkzaal.

Voor meer informatie, neem contact op met een leverancier voor een demo!

---

Webinars duurzaamheid

Misschien niet direct voor beeld en geluid, maar wel techniek. GroeneKerken organiseert in 2021 maandelijks een webinar over duurzaamheid in de kerk. Wilt u deze webinars opnemen in uw agenda of communicatie?

Met deze webinarreeks inspireren we (aankomende) groene kerken om duurzame stappen te zetten, door het delen van kennis en ervaringen.

Voor meer informatie en aanmelden verwijs ik u naar: www.groenekerken.nl/webinars 

---

Controller van Skaarhooj

Onlangs is in de Katholieke Kerk: de H. Gabriël parochie te Didam als één van de eerste kerken in Nederland de PTZ Wiz  (V2) van Skaarhooj geleverd. Deze controller heeft een verbeterde ergonomische behuizing, waarmee hij makkelijker te bedienen is. Daarbij zijn er bij de knoppen kleine displays toegevoegd. In dit display kan men de functie(s) van de knop er onder weergeven. Zeker voor kerken die werken met één of twee camera’s is dit een zeer eenvoudige oplossing voor het streamen van beelden. In de H. Gabriël parochie is gekozen voor een flexibele regieplek, die eenvoudig aangesloten kan worden op 3 verschillende locaties in de kerk.

Het kerkbestuur: “De H.Gabriël parochie heeft sinds medio december 2020 het systeem geleverd door RDJ in gebruik. We zijn zeer tevreden over zowel de kwaliteit van het geleverde, de samenwerking bij het tot stand komen (zowel in de voorbereidende fase als tijdens de uitvoering) en over de gebruiksvriendelijkheid."

---

Ledennieuws

Omdat we veel thuiswerken vanwege corona. Wordt de telefoon in mindere mate opgenomen. Spreek gerust een boodschap in of stuur een e-mail. Dan nemen we snel contact met u op. We zijn u graag tot dienst.

Neem contact op met: De LOK.