BOEi en Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) hebben in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed het initiatief genomen voor het project Adopteer een kerk. Tien experts in herbestemming gaan tien maanden (v.a. 15 febr.) tien ‘geboden voor de herbestemming van een kerk’ formuleren aan de hand van praktijkervaringen opgedaan bij het tijdelijk invulling geven van tien kerken die leeg staan. 

Lees meer