Deskundige hulp

“Ons kerkgebouw dateert uit 1976 en is nodig aan een renovatie toe”, zegt Rien Stuivenberg, kerkmeester bij de Protestante Gemeente De Voorhof in Woudenberg. “Alle aspecten worden daarbij onder de loep genomen, zo ook het vervangen van de beeld- en geluidinstallatie.” Via de kennisbank van de VKB, de Vereniging voor Kerkrentmeesterschappelijk Beheer in de PKN kwam Stuivenberg bij De LOK terecht.

De LOK als katalysator
“Met de snel voortschrijdende techniek op dat gebied is het beter niet zelf te gaan experimenteren, maar deskundige hulp in te roepen. We hebben contact gezocht met De LOK en dat was meteen een plezierig contact, zowel persoonlijk als telefonisch. Door het meekijken van deze adviseur voorkom je in valkuilen te stappen”, zegt de kerkmeester. “Adviseurs werken vaak als katalysator bij overleg. Zij weten beter wat er te koop is op dit terrein en praten makkelijker met prijsaanbieders en toekomstige leveranciers. Daarom is dit contact met De LOK, die deskundig en onafhankelijk adviseert en haar kennis overdraagt, belangrijk voor ons.”

Goed lopende organisatie
Onlangs is het besluit genomen het adviestraject te verlengen c.q. uit te breiden. “Voor zover ik kan beoordelen is De LOK een goed lopende organisatie”, zegt Stuivenberg tevreden.