Energie voor Kerken is een collectief, opgericht om voor haar deelnemers een zo scherp mogelijke energieprijs te realiseren. De juiste kwaliteitseisen en de te nemen risico’s worden daarbij in acht genomen. Daarnaast wil Energie voor Kerken de juiste balans creëren tussen de vier MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) pijlers: duurzame organisatie, duurzame relaties, transparantie en samen verduurzamen. Naast het realiseren van een scherpere prijs bij energieleveranciers streeft men er naar de deelnemers te ontzorgen, door een groot deel van de administratie over te nemen en een vraagbaak te zijn bij onduidelijkheden.

Meer informatie