Maar wat is dat dan eigenlijk “overstuurd”?

De LOK heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kerkradio-uitzendingen, zoals die op het internet te vinden zijn. Het resultaat is wisselend: soms is het heel goed, vaak mankeert er wel iets aan en soms is het heel slecht. Dus in veel gevallen zou er iets aan verbeterd moeten worden en kán dat ook!! De LOK helpt u daarbij graag.

Een veel voorkomend euvel is dat de uitzendingen te hard zijn. Dan wordt het signaal “overstuurd”, zoals dat in het jargon heet. Daardoor treedt er vervorming op en gaat het geluid “rauw” klinken. De oplossing hiervoor is in beginsel simpel: het moet zachter. Maar de werkelijkheid is helaas iets gecompliceerder dan dat. Want: waar moet het dan zachter worden gezet en moet het dan altijd zachter en wordt het dan niet té zacht en …. ?

Maar gelukkig bestaan er ook voor deze puzzel oplossingen! Allereerst moet de installatie heel goed worden afgeregeld. Dat is in beginsel een éénmalige actie, die hooguit eens per jaar gecontroleerd moet worden. Zo’n goede afregeling houdt in, dat bij het juiste niveau van het geluid in de kerkzaal, ook aan alle andere aangesloten apparatuur het juiste signaalniveau wordt aangeboden. Dat wil zeggen: aan de ringleiding versterker, aan het opnameapparaat én ook aan de kerkradiozender.  Onder het juiste signaalniveau wordt dan verstaan, dat in de pieken (u weet wel, die uitschieters van de voorganger) er nog net geen vervorming optreedt. Hierbij is nog wel een punt van belang, namelijk hoe hard het geluid van de zogenaamde sfeermicrofoon(s) is. Dat hoort u namelijk niet in de kerk, maar alleen in de opname of in de uitzending. Daar moet dus apart aandacht aan worden besteed.

Dit afregelen vergt technische kennis en soms ook meetapparatuur, maar is idealiter allemaal al door uw leverancier gedaan. Dikwijls vergt het echter wel nog enige nazorg. Wordt het geluid in uw kerkzaal zodanig actief geregeld, zodat het daar goed is, dan is het bij een goed afgeregelde installatie ook in de rest van de keten goed. Maar dit vergt natuurlijk wel de nodige attentie van de geluidsregelaar om dat te bewaken. Vaak zal echter het  geluid niet actief, dus met de hand, worden geregeld, maar moet (in het beste geval) worden vertrouwd op een automaat of wordt het gewoon, wat het wordt …. In zo’n geval kan de toevlucht genomen tot een technische hulpmiddel, dat voorkomt dat het geluid vervormt, doordat het te hard wordt. Dat kan bijv. door het toepassen van een zogenaamde “compressor-limiter” (gebruik alstublieft geen automatisch volumeregeling of AVG; dat klinkt vreselijk) . Zo’n apparaat zorgt ervoor dat het geluid steeds meer wordt verzwakt, naar mate het meer te hard dreigt te worden. En de goeden in hun soort doen dat nagenoeg onmerkbaar en dus onhoorbaar.  Omdat de kerkradio, de geluidsopname en de ringleiding het zelfde signaal kunnen gebruiken volstaat dus 1 apparaat, dat dikwijls ook in stereo uitgevoerd is (en dus 2 compressors bevat).

Heel veel hoeft dat ook niet te kosten. Voor minder dan € 200,- koopt u al een goed apparaat

Overweegt u eens of dat voor u niet een oplossing zou zijn, wanneer er sprake is van oversturing. Veel mensen zullen u er dankbaar voor zijn. In de eerste plaats natuurlijk de kerkradioluisteraars. Maar denkt u ook eens aan de opnamen van rouw- en trouwdiensten, die niet goed geworden zijn. Dat kan nooit meer overgedaan worden!! En dan die (toenemende) groep ringleidinggebruikers. Ook die zullen als een zegen ervaren als ze verlost worden van vervorming en sterke niveau- wisselingen.

Het goed instellen van zo’n compressor-limiter is nog wel even en dingetje, maar de LOK zal u ook daarbij graag bij ondersteunen.