Mijn naam is Ben Esvelt. Voor ik wat vertel over mijn eigen bezigheden, een korte uitleg hoe ik als lid van de RK kerk terecht kwam bij De LOK ( Landelijke Organisatie Kerktechniek).

De LOK  is een organisatie voor alle kerkgenootschappen. Sinds 1988 zit er al een vertegenwoordiger van het bouwbureau van het Aartsbisdom Utrecht in het bestuur van de LOK. In 2007 werd ik gevraagd om namens het bouwbureau plaats te nemen in het bestuur van de LOK. Daar heb ik ja op gezegd.

Met mijn technische achtergrond werd meteen ook gevraagd, of de technische commissie iets voor mij zou zijn, techniek is nu eenmaal mijn passie. Ik zag daar wel heil in en heb daarin zitting genomen.

Mijn basis technische kennis heb ik opgedaan op de U.T.S in Arnhem, waarna ik ben gaan werken bij een landelijk installatie bedrijf in Nijmegen als leerling tekenaar. Al snel werd ik bevorderd  tot tekenaar, werkvoorbereider en projectleider.

Na enkele grote projecten in ziekenhuizen te hebben uitgevoerd vroeg de directie mij om een “rot klus” op een schip te gaan klaren. Dat schip was geen rivierschip of coaster maar een luxe jacht bij een belangrijke werf. Mijn chef wilde die werf graag als klant behouden en dus aan mij de eer om er een geslaagde proefvaart van te maken. Dit is gelukt en daarna mocht ik nog vele jachten doen. Op de jachten heb ik de techniek van geluid en de bijkomende problemen leren kennen, eerst als ontwerper en later als storingsmonteur.

Nu ik met pensioen ben komt er van hobby’s  niet veel terecht door mijn betrokkenheid bij allerlei organisaties die met kerken en geluid te maken hebben. Zo ben ik als adviseur ook betrokken  geweest bij het proces om het oude PTT systeem van kerktelefoon te vervangen door een modern, toekomstbestendig KPN systeem.

Sinds 3 jaar ben ik opa en mijn kleinzoon heeft nu al de techniek in zich. Alles wat meer geluid maakt of kan maken heeft zijn aandacht. Wat de kleindochter gaat worden is nog niet te bepalen, daar is ze echt nog te klein voor.

Wat vind je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daar een rol in?

Belangrijk bij kerktechniek is het geluid in de kerk en bij de luisteraar thuis. In de kerk moet het geluid goed verstaanbaar zijn en wel zo alsof de voorganger naast je staat. De luisteraar thuis is nog voornamer dan de luisteraar in de kerk. Thuis kun je alleen maar luisteren en in de kerk kun je zien én luisteren. Het geluid thuis moet dus goed hoorbaar zijn. Voor de technische overdracht van het geluid vanuit de kerk naar de luisteraar thuis zet ik mij dus volledig in. Nu zijn er dankzij moderne technieken zoals internet, veel mogelijkheden om die luisteraar thuis van dienst te zijn. Daarbij is er de mogelijkheid dat de luisteraar thuis ook diensten kan bekijken en daar wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt.

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden. Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

Hier ben ik het deels mee eens. Een kerk is ook een ontmoetingsplaats om met elkaar iets te vieren of te beleven. Het thuis luisteren naar de kerkdienst is meer een noodoplossing en zeker niet bedoeld om de mensen uit de kerk houden. Wie van zijn kerk houdt gaat er echt wel naar toe als het kan. De LOK zorgt er via hun technische commissie dan ook voor dat het geluid – en waar van toepassing ook beeld – in de kerk en bij de luisteraar thuis goed is.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?

Dit is een moeilijk punt om wat over te zeggen. De meeste kerkbestuurders streven ernaar om alles wat kerk betreft goed voor elkaar te hebben. Zowel in als buiten de kerk. Maar iedereen weet ook dat het geld van de collecte en andere inkomsten meestal niet genoeg is om alle wensen te verwezenlijken. Het is het ene jaar dit en het andere jaar dat. Maar kerkbestuurders zouden veel meer De LOK in moeten schakelen voor advies bij vernieuwing van apparatuur en technische problemen. De ervaring heeft geleerd dat dit kerken veel geld kan besparen.

Welke uitdaging zie je voor de LOK?

De LOK heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig met een brede technische kennis op het gebied van beeld en geluid. Versterking van de technische commissie is echt noodzakelijk om de moderne geluid- en beeldinstallaties in de praktijk te (blijven) testen en / of de kerken daarover te (blijven) adviseren.