Bernhard Jonker uit Dalfsen is de bureaucoördinator op het verenigingsbureau van de LOK . Omdat de LOK maar een heel beperkt budget heeft en ook nadrukkelijk zich onafhankelijk wil opstellen moet er heel efficiënt gewerkt worden. Zowel vrijwilligers, bestuursleden, kerken alsook leveranciers bestoken hem dus met vragen. Bernhard: “Mensen bezoeken een kerk vanwege hun emotie in geloof en religie. Ze willen daar toegerust worden en warmte beleven. Als een geluidsinstallatie dan niet goed is, frustreert dat. De techniek moet niet de oorzaak zijn van die frustratie. Dat hoeft ook niet, als het maar op de goede wijze geïnstalleerd en ingezet wordt. Voor de LOK ben ik de coördinator van het verenigingsbureau”.

Schrijf iets over jezelf, je werk en je hobby’s.

Ik ben vorige maand net vijftig geworden, ben getrouwd en heb drie mooie dochters. Echte hobby’s heb ik niet, hoewel ik best graag naar een mooie film kijk en ik geniet ervan om – samen met mijn vrouw – de wereld te ontdekken. Het verenigingsbureau van de LOK bevind zich in hetzelfde kantoorgebouw als De Luisterpost|Bralectah (LPB) waarvan ik directeur ben. De LPB is een stichting die opnamen maakt van bijeenkomsten voor mensen die een reden hebben om er niet naar toe te kunnen. Je kunt dan denken aan ziekte, ouderdom, verhindering vanwege werkzaamheden, geen vervoer, enz. Voor deze mensen zetten we de opnamen op CD / DVD en op de website. De werkzaamheden van de LOK en de LPB hebben best raakvlakken waardoor ik overdag ook makkelijk kan schakelen tussen beide organisaties.

Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?

Mensen bezoeken een kerk vanwege hun emotie in geloof en religie. Ze willen daar toegerust worden en warmte beleven. Als een geluidsinstallatie dan niet goed is, frustreert dat. De techniek moet niet de oorzaak zijn van die frustratie. Dat hoeft ook niet, als het maar op de goede wijze geïnstalleerd en ingezet wordt. Voor de LOK ben ik de coördinator van het verenigingsbureau. In die rol zorg ik dat de LOK kerken kan helpen met adviezen en bijscholing van vrijwilligers in het hele land die de apparatuur in de diverse kerken moeten bedienen.

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden. Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

Zoals ik al schreef, mensen bezoeken een kerk vanuit hun emotie. In hun kerkgebouw gebeurt iets, daar beleeft men samen wat, de gevoelens van de kerkgangers worden aangeraakt. Die ervaring krijg je niet als je thuis voor de TV of radio zo’n bijeenkomst meemaakt. Dan ben je toeschouwer en geen deelnemer. Gelukkig is deze techniek er wel voor de mensen die noodzakelijk thuis moeten blijven, maar de echte liefhebber wil er graag bij zijn. Ik vergelijk het steeds met voetbal. Er is nog nooit zoveel voetbal op TV te zien geweest dan nu het geval is, maar de stadions raken niet leeg, sterker nog: de bezoekersaantallen groeien nog steeds. Ik denk dat dit voor de werkelijk geïnteresseerde kerkgangers ook zal gelden.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?

De hoogste prioriteit zal bij kerkbestuurders niet bij de techniek liggen, dat is logisch. Maar over het algemeen willen de bestuurders graag voldoen aan de wensen van hun kerkgangers. Maar kerkgangers – met name in de traditionele kerken – zijn meestal niet de grootste klagers. Men is al snel tevreden, ook al is er een brom te horen of veel ruis op de beeldverbinding. Verder is er het probleem dat de financiën en gebrek aan kennis van (geluids-)zaken hen vaak beperkt in een goede uitvoering.

Welke uitdaging zie je voor de LOK?

Ik denk dat de LOK voor de genoemde kerkbestuurders een aantal zorgen kan wegnemen. Ik denk dan met name aan het adviseren en begeleiden bij investeringen van apparatuur. De LOK kan helpen offertes te vergelijken en ook meedenken om de eventueel al aanwezige apparatuur anders of opnieuw in te zetten. De LOK kan dat onafhankelijk doen, zonder commercieel belang. Ook kan er meegekeken worden bij de oplevering en de evaluatie na verloop van tijd. Daarnaast kan de LOK een rol spelen om de plaatselijke vrijwilligers te leren de (nieuwe) apparatuur op een goede manier te bedienen.
Bestuurders zijn meestal niet technisch, laat de LOK hen voor een deel die verantwoordelijkheid uit handen nemen. Uiteraard in goed overleg met de leveranciers en ook met de enthousiaste vrijwilligers die in veel kerken gelukkig aanwezig zijn.

Zwolle, 13 februari 2015