Schrijf iets over jezelf, je werk en je hobby’s.

Mijn naam is Engbert Freriks, ik ben 67 jaar, getrouwd, 4 kinderen (1 dochter en 3 zonen) en woon in Raalte. Ik heb een technische achtergrond; volgde een technische school en daarna vele cursussen bij o.a. Dirksen Opleidingen en het NERG (Nederlands Elektronica en Radio Genootschap) voor mijn radiodiploma. Mijn eerste en enige werkgever was electrozaak de Roef  in Raalte met o.a. witgoed (reparatie en installatie), maar ook met reparatie en verhuur van audio en tv apparatuur. Ook deed ik de plaatsing en installatie ervan in fabrieken en horecazalen en het plaatselijk overdekt zwembad, vandaar mijn affiniteit met PA. In de loop der tijd ontwikkelde ik mijzelf als allround radio en TV technicus. Voor de hele radio afdeling was ik verantwoordelijk. Maar ik deed ook bijv. satelliet installaties. Als techneut ben ik nog steeds actief bezig actief bezig in de audiovisuele wereld. Ik heb dan ook geen specifieke hobby’s; eigenlijk kun je zeggen dat mijn werk mijn hobby is. Ik ben vanaf de jaren negentig wel betrokken bij het uitzenden van kerkdiensten via de toen opgerichte lokale omroep. Opgenomen diensten van de kerken, waaronder de RK kerk, gaan naar de studio waar ze – samen met andere studiomedewerkers – geschikt gemaakt worden voor uitzending een week later. Die zijn in en rond Raalte te beluisteren. 

Wat vind je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol ?

In de jaren 70 – 80 werd mij gevraagd of ik voor de kerk, waar ik lid van ben, het beheer van de kerktelefoon (nu kerkradio) wilde doen. Sinds die tijd wordt mij ook advies gevraagd over diverse elektrotechnische zaken, maar met name over de geluidsinstallatie in de kerk. Zo groeide ik in het kerkenwerk. Ik was ook lid van de Diaconie en toen de huidige kerkradio beschikbaar kwam werd mij als technisch specialist gevraagd me daar mee bezig te houden. In de praktijk betekent dat veel contact  met gemeenteleden waar luisterkastjes geplaatst worden. We werken in de lokale kerk niet met een specifieke groep audio technici, maar met meerdere vrijwilligers die ik op technisch gebied aanstuur en begeleid.

Vroeger werd er gewerkt met een bandrecorder, de welbekende oude en grote spoel-banden. Daarna is overgeschakeld op de nieuwe luisterkastjes via een internetverbinding. 

Tot nu toe werk ik in de eigen kerk alleen met geluid, maar er is – vanuit pastorale overwegingen – een groeiende belangstelling om ook iets met kerk TV te gaan doen.

Omdat ik vanuit de Diaconie met kerkradio bezig was maakte ik ook kennis met de LOK waar mijn kerk lid van is. Dat leidde er weer toe dat ik nu ook als vrijwilliger actief ben bij de LOK. 

Ik ben lid van de Protestantse Gemeente Raalte, de Plaskerk (naamgeving : heel vroeger stond er een waterpomp op het plein voor de kerk). De Plaskerk is een monument, wat beperkingen geeft bij het aanbrengen van technische voorzieningen. Met name voor beelduitzendingen moeten de nodige aanpassingen aan en in het gebouw worden gedaan. Dat is soms problematisch en vraagt creatieve oplossingen. 

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden. Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

Ik vind de actuele kerktechnische ontwikkelingen van groot belang. Het is een prima manier om binding te houden met de lokale gemeenschap in het algemeen en de betrokken gemeenteleden in het bijzonder. Er wordt wel eens beweerd dat met de komst van de kerktechniek en de mogelijkheid om thuis te luisteren, het kerkbezoek sterk zou afnemen. Ik deel die mening niet. Er is inderdaad sprake van een terugloop in kerkbezoek, maar dat is een algemene trend die mijns inziens niet door het luisteren en kijken thuis wordt versterkt. Integendeel, je bereikt daardoor juist de mensen die niet meer komen. 

Mensen beleven de kerk op andere manier. De “verplichting” om elke zondag te gaan wordt niet meer zo gevoeld. Er is ook meer keuze. Wat opvalt is dat met rouw- en trouw diensten er wel weer veel “oude bekenden” in de kerk komen.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?

Of de kerkbestuurders veel aandacht hebben voor kerktechnische zaken zoals geluid en beeld, dat kan ik niet zo goed beoordelen. In mijn omgeving laten ze zich wel goed voorlichten door deskundigen en nemen op basis daarvan besluiten. In onze kerk adviseer ik dus veel op het gebied van geluidstechniek. Weer anderen doen dat m.b.t. bouwkundige zaken enz. Er wordt door bestuurders wel serieus naar een deskundig advies geluisterd.

Welke uitdaging zie je voor de LOK?

De LOK heeft zeker een functie in kerkelijk Nederland. Als onafhankelijke vereniging is de LOK goed in staat om kerken te adviseren en te ondersteunen waar het gaat om kerktechnische zaken als geluid en in toenemende mate ook t.a.v. beeld en projectie apparatuur. Het voorkomt dat je bent overgeleverd aan “de grillen van de markt”.                                                                                                                                                                          

19-02-2015 Raalte