Harrie Sollie is al ruim 10 jaar betrokken bij het werk van de LOK als notulist van de vergaderingen. Zijn dossierkennis is daardoor breder dan veel van de vergaderaars zelf. En door deze dossierkennis en zijn enthousiasme voor de LOK-organisatie wordt hij ook veel vaker voor andere werkzaamheden dan notuleren ingezet.

Vertel eens iets over jezelf, je werk en je hobby’s.
In mijn werkzame leven heb ik altijd gewerkt bij Justitie en later Binnenlandse Zaken. 41 jaar vol gemaakt bij de politie, deels in de operationele dienst en deels als beleidsmedewerker met een specialisatie in de verkeerssector. Ik kon – toen nog wel – gebruik maken van een goede uittredingsregeling op 58 jarige leeftijd en ben inmiddels al 10 jaar met pensioen. Veel betrokken geweest bij het organiseren van aktiviteiten voor en met mensen. Bestuurs- en adviesfuncties in personeelsverenigingen, kerkenwerk en buurtwerk. Het is nu al weer 10 jaar geleden dat ik solliciteerde bij de LOK, waar secretariële ondersteuning nodig was. Hoewel geen bestuurslid ben ik inmiddels wel helemaal vergroeid met de LOK.
Op dit moment liggen mijn accenten op bijdragen aan het lokale kerkenwerk, de Raad van Kerken en vrijwilligerdocent bij een buurtvereniging. Dit laatste met name op het gebied van PC en tablet gebruik voor de ouderen. Een heel mooie en dankbare bezigheid.
Mijn hobby’s – naast alles wat met gebruik van PC, tablet en smartphone te maken heeft – liggen hoofdzakelijk op het sportieve vlak. Zeilen, hardlopen, racefiets en moutainbike zijn favoriet. En niet te vergeten …. alle aandacht die de (klein)kinderen vragen.

Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?
De kerk heeft een eeuwenoude boodschap die nog altijd grote zeggingskracht heeft voor veel mensen. Die boodschap moet blijvend worden gebracht en gehoord. Kerktechniek, in veel verschillende vormen, maakt het mogelijk die op alle tijden en plaatsen aan heel veel mensen door te geven. Een extra pastorale dimensie van grote waarde die in de huidige multimediale tijd nuttig en nodig is. Het maakt nieuwe belevingsvormen mogelijk. Het idee dat je via internet op elke plaats in de wereld een / jouw kerkdienst kan meebeleven …. ongelooflijk.
Traditioneel gingen mensen naar de kerk. Dat is niet zo vanzelfsprekend meer. Techniek maakt het mogelijk de kerk bij de mensen thuis te brengen. Het verbindt en houdt verbonden.
In mijn eigen kerk draag ik een steentje bij aan het in stand houden van een goede geluidsverbinding. Samen met anderen “garanderen” we al meer dan 20 jaar een ongestoorde verbinding met luisteraars thuis die niet ter kerke kunnen gaan of er om andere redenen de voorkeur aan geven thuis te luisteren.

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden.
Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?
Inderdaad; de kerken zitten niet meer zo vol, maar de religieuze behoefte is er wel degelijk. Kerken worden gedwongen te zoeken naar andere vormen van belijden en beleven. Techniek zie ik daarbij niet als de bedreiging maar als dé kans om die nieuwe vormen inhoud te geven.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?
Ik denk dat dit in veel situaties niet het geval is. In menige kerk is (kerk)techniek een taak en verantwoordelijk van enkele technische mensen. Komen er geen klachten van luisteraars, dan is het al gauw goed. Als het technisch eenmaal draait gaan installaties relatief lang mee dus financieel is er ook weinig noodzaak voor een kerkbestuurder zich daar intensief mee te bemoeien. In beheersmatige zin is het mijns inziens dan ook niet zo heel erg als er minder aandacht is.
Dat geldt echter zeker niet wanneer je de kerktechnische mogelijkheden beschouwt als een extra pastoraal hulpmiddel om mensen met de kerk verbonden te houden. Ambtsdragers dienen zich bij elk pastoraal contact bewust te zijn van de mogelijkheden. Het is goed om mensen – afhankelijk van iemands persoonlijke behoefte – “op afstand” bij een kerkgemeenschap betrokken te laten zijn. Zo maakt kerktechniek het mogelijk op velerlei verschillende manieren toch één gemeenschap te zijn.

Welke uitdaging zie je voor de LOK ?
Als onafhankelijke vereniging is de LOK zeker van waarde voor kerken. Advisering over alle aspecten van bijvoorbeeld geluid en beeld zoals die in de kerken gebruikt wordt is zeer nuttig. In een wereld met ogenschijnlijk onbeperkte technische mogelijkheden is die expertise van belang bij het maken van goede en verantwoorde keuzes. Daar kan de LOK prima bij ondersteunen.
Meer dan ooit heeft de LOK de taak om dat aan alle leden en niet-leden duidelijk te maken. Goede technische voorzieningen vragen maatwerk. Daar hebben de luisteraars en kijkers recht op.
Goede voorlichting en deskundige ondersteuning zijn de pijlers waarop de LOK rust.
Dat moeten kerken weten en de LOK moet er voor zorgen dat ze het kunnen weten !

Bilthoven, 09-09-2014.