Henk Peitsman uit Vlaardingen is de secretaris van de LOK. Hij heeft onstuimige jaren van de LOK meegemaakt. De LOK heeft een prominente rol gespeeld in de overgang van de klassieke kerktelefoon naar de ontwikkeling van de nieuwe technologieën. Henk heeft daarvoor veel externe bezoeken gedaan en overlegd met de kabelaars wat die ons konden bieden voor welke prijs. Het belang van kerktechniek is dat je open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen. Voor Henk gaat dat veel verder dan alleen geluid en verstaanbaarheid. 

Schrijf iets over jezelf, je werk en je hobby’s.

Toen ik als 15-jarige van de LTS kwam ben ik naar een z.g. Bedrijfsleerschool gegaan van een scheepswerf. Daar heb ik geleerd voor elektricien. Overdag kan je natuurlijk werken en leren, maar dan heb je nog de avonden “over”om wat te doen. Aangezien ik een opvoeding heb genoten van “ledigheid is des duivels oorkussen” ben ik ’s avonds naar de avondschool gegaan. Doordat ik dit een groot aantal jaren heb gedaan, heb ik me de nodige kennis en kunde eigen mogen maken. M’n werkgever TNO gaf mij veel ruimte om me in het vakgebied verder te mogen ontwikkelen. Energiebesparing in de gebouwde omgeving was “een tak van sport” waar ik me in thuis voelde. Dit kreeg een grote impuls na de energiecrises van 1973. Eind jaren 90 tot aan mijn VUT heb ik mijn kennis op het vakgebied mogen gebruiken in projecten in een aantal Oost-Europese landen en de laatste jaren van mijn arbeidzaamleven in China.

Ik heb mijn gezin en werk altijd geprobeerd te combineren met (veel) vrijwilligerswerk. Het mag duidelijk zijn dat dit niet altijd even makkelijk was. Momenteel ben ik actief in de wijkkerk, Scouting en een branche organisatie waar ik ook als docent aan verbonden ben.

Ik mag graag samen met mijn echtgenote met de caravan op pad gaan. Ik had gehoopt dat meer spontaan te kunnen als je geen “broodheer” meer hoeft te dienen. In de praktijk van alle dag blijkt toch maar weer dat vrije tijd ook vaak ingepland moet worden.

Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?

Ik heb onstuimige jaren van de LOK meegemaakt. De LOK heeft een prominente rol gespeeld in de overgang van de klassieke “kerktelefoon” naar de ontwikkeling van de nieuwe technologieën. Dat betekende veel externe bezoeken en overleg met de kabelaars wat die ons konden bieden voor welke prijs.

Eind jaren 90 is binnen de LOK een werkgroep “Vernieuwing Kerktelefonie” gestart. De werkgroep heeft in maart 2001 haar eindrapport gepubliceerd, 58 pagina’s groot, “De alternatieven voor kerktelefoon nader in kaart gebracht”. Ik was een van de twee eindredacteurs. Met een subsidie van 1 miljoen gulden van het ministerie hebben we daardoor veel activiteiten in gang kunnen zetten.

Het belang van kerktechniek is dat je open moet blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen. Voor mij gaat dat verder dan de formele basisuitgangspunten van de LOK. De LOK is groot geworden met geluid en verstaanbaarheid hiervan. Gebruik maken van beamer-presentaties in kerkdiensten is tegenwoordig geen bijzonderheid meer. De lokale kerken ondersteunen met het ontwikkelen van databases met kerkmuziek wat de lokale kerken dan kunnen gebruiken voor hun PowerPoint-presentaties is een mogelijkheid welke onderzocht kan worden.

De kerken krijgen ook aandacht voor een duurzame samenleving. Meer kerken beginnen zich af te vragen wat ze kunnen doen om daar invulling aan te geven. Mogelijk dat de LOK hierin ondersteuning kan bieden.

Een legitieme vraag is natuurlijk of, vanuit onze leden, hier vraag naar is. Misschien wel, maar dat zal meer latent zijn. Je kunt ook de vraag creëren, en dat is denk ik de uitdaging van de LOK waar we nu voor staan.

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden. Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

De wereld is veranderd en het “kerkvolk” verandert mee. De binding met “de kerk” is voor sommige onder ons “losser” geworden dan van mijn generaties. De kerkgang om iedere zondag naar de kerk te gaan is niet voor iedereen een vanzelfsprekend meer. Deze constatering staat helemaal los van de moderne technieken. Fundamenteel blijft dat de kerk haar best moet blijven doen om niet buiten de actualiteit van alle dag komt te staan. De kerk moet een boodschap hebben voor de werkelijkheid van nu waar u en ik deel van uitmaken! Moderne technieken laten zien dat de kerk ook open staat voor innovaties die het “kerkzijn” kunnen onder­steunen.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?

Nee zeker niet, maar dat hoeft ook niet. In iedere kerkgemeenschap zijn wel mensen te vinden die het kerkbestuur hier in willen ondersteunen. Als kerkbestuurders is het je taak om te besturen en te zorgen dat je een “schil van mensen” om je heen creëert om je bij te staan voor specifieke taken die ook gedaan moeten worden.

Welke uitdaging zie je voor de LOK?

Een belangrijke uitdaging is om ons e-mail adressenbestand verder te optimaliseren. Onderzoeken waarin wij onze leden nog verder in kunnen ondersteunen c.q. kunnen “ontzorgen”.

Ter afsluiting:

Een Dominee functioneert in de kerken ook als Pastor en
een Pastoor functioneert in de kerken ook als Pastor maar
een Pastoor is echter nog geen Dominee!

 

Vlaardingen, 15 januari 2015