Wat vind je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?

Zelf weet ik weinig af van de kerktechniek op zich, wel weet ik wat ik fijn vind wanneer ik in de kerk zit. Behalve vanuit mijn functie binnen het bestuur, kan ik vanuit dat perspectief dan ook zeker mijn steentje bijdragen. Uitgangspunt voor mij is dat het in de kerk gaat om God, om wie Hij is en wat Hij voor ons wil betekenen. Het is dan ook mooi wanneer je je met elkaar daarop kan focussen. De techniek die daarbij gebruikt wordt moet dan ook goed zijn. Iets waaraan je je niet mag storen, maar waardoor juist bepaalde drempels voor individuen worden verlaagd. Goed beeld en geluid is daarbij van wezenlijk belang.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?
Of een willekeurige kerk die overtuiging deelt betwijfel ik. Mijn indruk is dat kerken beeld en geluid beschouwen als een belangrijk item maar dat ze niet altijd weten wat ze daarin kunnen verbeteren of wat er nog meer mogelijk is.

 Welke uitdaging zie je voor de LOK?
Aan de LOK is het dan ook de uitdaging om de relevantie en bestaansrecht van de organisatie te bewijzen en de kerken te ondersteunen in de kwaliteit van beeld en geluid.