Jan Jumelet is op dit moment een technische vrijwilliger bij de LOK. In het verleden heeft hij ook bestuurstaken op zich genomen, variërend van waarnemend voorzitter tot penningmeester. Daarnaast is hij ook in zijn eigen plaatselijke kerk actief als beheerder van de techniek voor met name de kerkradio. Jan: “Het interessante van kerktechniek is de bijzondere combinatie van techniek en het brengen van een boodschap. Mensen zitten daar op te wachten, zetten er andere dingen voor opzij, laten andere mensen wachten, bezoek moet later komen. Je moet er dus voor zorgen dat alles in orde is op dat ene moment dat de dienst begint, om nog maar te zwijgen van bijzondere diensten als huwelijk en uitvaart”.
 
 
Vertel eens iets over jezelf, je werk en je hobby’s.
“Ik was commercieel technicus en ik verkocht computersystemen voor industriële  toepassingen. Na mijn (eigenlijk wel vroege) pensionering werd ik al snel gevraagd om bestuurswerk gaan doen en heb een aantal bestuursfuncties gehad in maatschappelijke organisaties. Ook ben ik kerkenraadslid geweest.
Naast dit bestuurlijk werk ben ik al vele jaren bezig als vrijwilliger voor technische zaken in een verzorgingshuis en bij ouderen thuis. Ik doe het technisch beheer van de geluidsinstallaties in een aantal kerkgebouwen en het daar aan gekoppelde kerkradiosysteem”.
 
Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?
“Het interessante van kerktechniek is de bijzondere combinatie van techniek en het brengen van een boodschap. Het is niet zomaar een systeem dat geluid (en/of beeld) in een huiskamer brengt. Het is een boodschap die je overbrengt. Mensen zitten daar op te wachten, zetten er andere dingen voor opzij, laten andere mensen wachten, bezoek moet later komen. Je moet er dus voor zorgen dat alles in orde is op dat ene moment dat de dienst begint, om nog maar te zwijgen van bijzondere diensten als huwelijk en uitvaart.
Wij hebben in onze gebouwen gekozen voor een eenvoudig systeem met weinig regelmogelijkheden, eenvoudig bedienbaar, ook door leken. Mijn taak is er voor te zorgen dat er bij die mensen begrip is voor een geluidssysteem, gebruik van microfoons, spraaktechniek enz. Af en toe krijg ik de gelegenheid om daar uitleg over te geven”.
 
De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden.
Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?
“Dat zal vast wel gebeuren, maar ik denk dat dat erg mee valt. Ik heb ook wel het gevoel dat er juist mensen luisteren die eigenlijk nooit (meer) in de kerk komen. En natuurlijk ouderen die gewoon niet meer naar de kerk kunnen komen”.
 
Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?
“Enerzijds wel, anderzijds niet. Onze kerkrentmeesters hebben een techniekcommissie gevormd met daarin één van hen. Een paar keer per jaar hebben we een vergadering. Ik zou kunnen zeggen dat het college wel interesse toont, maar de individuen wat minder. Meestal wordt hun interesse getriggerd door vragen vanuit de gemeente of als er technische problemen zijn. ( Mijn stelling is dat er tweemaal per jaar iets mis gaat met een geluidsinstallatie: eenmaal echt technisch en eenmaal door een bedieningsfout) ”.
 
Welke uitdaging zie je voor de LOK?
“De uitdaging is om bij kerkbesturen het besef levend te houden dat niet alles automatisch en vanzelf gebeurt.
Dat er mensen en kennis nodig zijn om dingen aan de gang te houden en om grote kosten te vermijden.
En ook:
Dat een kerk moet (durven) investeren in mensen en middelen om de mensen te bereiken binnen en buiten het kerkgebouw. Dat een kerkbestuur zich ook kan indenken in de situatie van iemand die oud of slechthorend is”.
 
Leerdam, mei 2014.