Martijn Godeke is op dit moment op het verenigingsbureau in Zwolle de drijvende kracht achter het technische advieswerk dat we leveren aan de kerken. Hij is al jarenlang in de techniek bezig en kent zowel de aspecten van geluid als van beeld. Dus je kunt breed met hem overleggen over investeringen en/of onderhoud aan uw apparatuur in uw kerkgebouw. 

Vertel eens iets over jezelf, je werk en je hobby’s.

“Ik ben getrouwd met Bregtje en heb twee zoontjes Aaron en Ben. Naast mijn werk voor de LOK heb ik met een drietal compagnons een media productie bedrijf waar we allerlei leuke klussen aanpakken van bedrijfsfilms tot websites en huisstijlen maar ook audio cd’s en live opnames behoren tot de werkzaamheden. Als ik niet met mijn werk bezig ben dan bestaat er een redelijke kans dat ik te vinden ben op mijn zeilboot welke ligt in Huizen als ze niet vaart; heerlijk om zo af en toe even uit te waaien”.

Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?

“Het doorgeven en delen van kennis vind ik erg belangrijk. In deze tijd waar alles te vinden valt op internet is het noodzakelijk dat kennis ‘gebundeld’ wordt aangeboden, zodat in de specifieke kerkelijke hoek deze kennis goed overgebracht kan worden. Onze nieuwe website moet hierin een belangrijke spil gaan worden, maar ook de bezoekers van deze website gaan zelf hopelijk een rol spelen in het doorgeven van deze kennis”.

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden.
Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

“ Nee. Dat denk ik zeer zeker niet. Zolang moderne technieken maar ten dienste staan van de gebruiker denk ik dat ze een zeer waardevolle toevoeging zijn. Dat de kerken leeglopen heeft een grotere maatschappelijk oorzaak. Maar door bijvoorbeeld kerktelefoon systemen in geluid maar ook steeds meer in beeld wordt de kloof tussen thuisblijvers en kerkgangers gelukkig steeds kleiner”.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek?

“De invloed van techniek word vaak onderschat door kerkbestuurders. Oorzaak van het onderschatten is het niet goed weten van mogelijkheden en onmogelijkheden van techniek en van de toepasbaarheid van technische middelen. Hierdoor is de beleving in een kerk vaak niet zoals deze zou moeten zijn. Daarom is de LOK er niet in de laatste plaats ook juist voor de bestuurders van een kerk.”.

Welke uitdaging zie je voor de LOK?

“De komende tijd gaan we de uitdaging aan om de LOK tot een platform te maken van audio en video techniek in de kerken. U zal ons vast en zeker regelmatig tegen komen, is het niet op een beurs dan wel via een nieuwsbrief of in een offerte waar dan staat dat deze is opgesteld volgens de LOK-norm”.

Zwolle, juni 2014.