Maurits van Eekeren uit Assen is de persoon die u aan de telefoon krijgt als u naar het kantoor van de LOK belt. Hij zit daardoor op een centrale plek binnen de organisatie en zorgt dat alle vragen en informatie bij de juiste personen komen. Technische mensen zijn vaak blij met deze administratieve ondersteuning.

Vertel eens iets over jezelf, je werk en je hobby’s.

Mijn naam is Maurits van Eekeren. Ik ben verbonden aan de LOK doordat ik het secretariaat op het verenigingsbureau run. Mijn werkzaamheden voor de LOK bevat een breed scala aan administratieve en secretariële activiteiten zoals: het up-to-date houden van de ledenadministratie, het versturen van informatie en de facturen naar leden, het in goede banen leiden van aanvragen om advies en informatie en nog veel meer. Ik krijg hierbij ondersteuning van een aantal vrijwilligers en een financiële medewerker. Doordat de activiteiten zo divers zijn, vindt ik het leuk om dit werk te doen.

Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?    

Ik heb zelf geen ervaring in kerktechniek maar ik weet wel wanneer deze techniek niet goed wordt ingezet binnen kerken. Dat heb ik al meerdere malen ervaren wanneer ik als gewone kerkganger in kerkgebouwen kom. Dat vindt ik jammer. Gelukkig heeft de LOK de kennis in huis om kerken te ondersteunen op het gebied van kerktechniek zoals: geluids- maar ook beeldtechniek. Denkt u bijvoorbeeld ook eens aan het beamergebruik.

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden.
Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

Ik denk dat techniek een gemeente moeten ondersteunen in het uitdragen van het Woord van God. Hij heeft ons deze kennis gegeven. Hij verwacht ook dat wij op een goede manier gebruik maken van de kennis. Mensen hebben elkaar nodig om kerk te zijn en om hun geloofsleven op een goede manier te blijven versterken. Daarom blijven mensen elkaar ook wel opzoeken. Daar ben ik van overtuigd. God gebruikt ons om te komen waar Hij ons wil hebben. Zijn einddoel staat al vast. Kerktechniek in de brede zin van het woord ondersteunt het Woord van God en verspreidt deze over Zijn aarde.

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek? 

Daar heb ik niet zo’n goed inzicht in. Echter als ik de rapportages verwerk van de onderzoeken die de LOK-techneuten doen dan denk ik dat het onvoldoende is.

Welke uitdaging zie je voor de LOK ?

De uitdaging voor de LOK is om bij te blijven met deze techniek en de kennis over te dragen naar haar leden. Naast de kennisoverdracht van de kerktechniek zijn wij er ook voor u om te bemiddelen in de aanschaf van beeld- en geluidsapparatuur. Maar wij zijn er ook voor u om een gesprekspartner te zijn voor instanties als het rijk of telecombedrijven. Kortom gezegd is het goed dat er een onafhankelijke organisatie bestaat die ook onafhankelijk advies kan uitbrengen. Hopelijk heeft dat ook de aandacht van kerkbestuurders omdat het kerk zijn tegenwoordig veel breder is dan alleen maar op zondag naar de kerk gaan.

 

Assen, 04-11-2014.