Roel Eding uit Stadskanaal is al bijna 30 jaar betrokken bij het werk van de LOK. Hij is een echte techneut vanuit zijn jarenlange ervaring binnen KPN. En ook in zijn vrije tijd was hij altijd bezig met techniek. We zijn blij dat hij zich ook steeds wilde inzetten voor de LOK. Hij keek bij heel veel kerkgebouwen in de keuken.

 

Vertel eens iets over jezelf, je werk en je hobby’s.

 

Ik ben gehuwd en bezit drie kinderen. Deze hebben allemaal een goede baan en ben daar dan ook zeer gelukkig mee en trots op.
In de periode dat ik zelf nog werkzaam was heb ik dit gedaan bij de PTT  (later KPN ). Mijn start was bij de PTD in Amsterdam, waar ik mijn opleidingen heb gedaan. Later toen er sprake was van trouwen en ik geen geschikte woonruimte kon vinden in Amsterdam heb ik overplaatsing aangevraagd naar Groningen. Dit lukte en mocht ik werken bij Montage Telefoon Centrales en heb veel centrales in de provincie Groningen en Drenthe vervangen of uitgebreid. We gingen wonen in Stadskanaal. Na een aantal jaren werd ik op mijn verzoek overgeplaatst naar Winschoten bij de afdeling onderhoud. Daarna heb  ik ook nog werkzaamheden binnen het bedrijf gedaan als Systeem Specialist PRX. Toen ik 55 jaar werd kon ik er uitstappen met een zeer goede regeling ( tot op heden nog zo ) en kon met pensioen, hetgeen goed bevalt. Ik kon me toen helemaal wijden aan mijn hobby’s: elektronica repareren/conserveren en verzamelen, fotografie (vooral in de natuur), tekenen (landschappen ed.) en kerkradio.

 

Wat vindt je belangrijk aan kerktechniek en speel jij daarin een rol?    

 

Ik vind het belangrijk dat er een logische opbouw is van de geluidsinstallatie, dat de verstaanbaarheid in de kerk goed is, maar ook via de kerkradio (in welke vorm dan ook). Ik ben als vrijwilliger bij de LOK dan ook regelmatig bezig met deze zaken. Ik bezoek kerken die hulp nodig hebben op het gebied van de geluidsvoorziening, ringleiding en kerkradio. Ook geef ik advies  bij vervanging van de geluidsinstallatie: waar moet je allemaal rekening mee houden, waar leg je de ringleiding enz. Ik doe dit werk met veel plezier in de noordelijke provincies.

 

De kerken zitten lang niet meer zo vol als jaren geleden.
Houden de moderne technieken de mensen niet gemakkelijk uit de kerk?

 

Moderne technieken zoals kerkradio en kerkTV hebben denk ik wel invloed op het kerkbezoek op de zondagmorgen. Aan de andere kant is het ook wel een fijne oplossing voor de oudere medemens, en een bakje koffie tijdens de kerkdienst is ook wel  lekker. Maar laten we nuchter zijn, de technieken zijn er en laten we ze dan ook positief inzetten.

 

Is er wel voldoende aandacht bij kerkbestuurders voor de techniek? 

 

Aan de techniek wordt door de kerkbestuurders in veel gevallen geen of weinig aandacht besteed. Het werkt en waarom zullen we ons hiermee bezig houden. Laat daarom regelmatig als kerkbestuur de ringleiding, verstaanbaarheid en kerkradio controleren. Ook bij een nieuwe investering of vervanging van apparatuur zie ik trage besluitvorming,  allerlei commissies die onafhankelijk van elkaar afspraken maken met als gevolg dat het  niet naar behoren werkt. Ik weet dit moeilijk is omdat  binnen de kerk regelmatig functies wisselingen. Dan schiet het goed overdragen van de kennis of afspraken er meestal bij in. Daarom is een regelmatige kleine bijscholing door de LOK sterk aan te bevelen. Hierbij wordt aandacht besteedt aan bv. wat is de werking van microfoon, mengpaneel, verstaanbaarheid, ringleiding, kerkradio enz.

 

Welke uitdaging zie je voor de LOK ?

 

De LOK is er voor allerlei zaken op het gebied van beeld en geluid. Bovenstaand heb ik daarvan al meerdere voorbeelden gegeven. De LOK kan u hierbij helpen of bij  bijstaan en ook bij het beoordelen van offertes kunt u bij de LOK terecht. Lees het allemaal maar op de onze website.

 

Stadskanaal, 03-10-2014.