Maart 2015 – Uit een enquête en de discussies op het beam-forum  blijkt dat beamteams zeer uiteenlopende software gebruiken voor het presenteren van de liturgie in kerkdiensten. Het lijkt erop, dat er geen softwarepakket is dat in zijn geheel tegemoet kan komen aan de wensen van de beamteams. Eén van de problemen is, dat kerken werken met verschillende schermformaten, beamers en  resoluties: wat er goed uitziet in ene kerk, werkt niet in een andere. Dit betekent dat de bestaande databases geen kant-en-klare presentaties leveren. Vrijwilligers moeten zelf de benodigde liederen opzoeken en samenvoegen in één presentatie en deze eventueel ook nog geschikt maken voor vertoning in hun specifieke kerk. Vooral bij het presenteren van notenbalken zorgt dit voor problemen omdat deze door de meeste beamteams niet zelf zijn aan te passen. Het bestuur van de LOK wil nu een studie doen naar een mogelijk oplossing hiervoor. Uiteraard zullen ze dit doen in samenwerking met betrokken organisaties en bedrijven.