December 2012 – In Nederland worden draadloze microfoons o.a. gebruikt in de UHF-band tussen 470 en 862 MHz. Met de Multiband frequentieveiling, die onlangs op 31 oktober is gestart, komt hier verandering in. Het bovenste deel van deze frequenties (tussen 790 en 862 MHz) wordt beschikbaar gesteld aan telecomproviders. De frequenties zullen gebruikt worden om plaats te bieden aan mobiele breedbandtoepassingen. Dat zal in Nederland ergens vanaf 2013 gebeuren. Vanaf dan is de kans aanwezig dat draadloze microfoons die nu in dat frequentiegebied werken, storing zullen ondervinden of niet meer goed werken. Naarmate de uitrol vordert, neemt de storingskans toe. De eigenaren van deze microfoons zullen hun apparatuur daarom moeten aanpassen of moeten vervangen.

Overgangsperiode
De nieuwe vergunninghouders mogen de door hen bemachtigde frequenties vanaf 1 januari 2013 gebruiken. Voor gebruikers van draadloze microfoons geldt een ‘overgangsperiode’; zij mogen hun apparatuur in het gebied tussen 790 en 862 MHz blijven gebruiken tot eind 2015. Voorwaarde daarbij is dat zij de (nieuwe) mobiele communicatiediensten niet storen. De overgangsperiode biedt de sector tijd om hun apparatuur aan te passen of te vervangen.

Kanaal 63
Ook het landelijke kanaal 63 (806 – 814 MHz) zal verdwijnen. Dat is het kanaal dat podia, scholen en kerken gebruiken en verder iedereen die in verschillende regio’s in Nederland microfoons gebruikt. Deze gebruikers ‘verhuizen’ naar de kanalen 39, 40 en 41 (614 – 638 MHz). Die ruimte is niet overal in Nederland volledig bruikbaar. Het is ruimte die gedeeld moet worden met de digitale omroep. Van welke frequenties die gebruik maakt, verschilt per regio.

Aangepaste ruimte
De frequentieruimte waarin draadloze microfoons zijn toegestaan onder 790 MHz wordt aangepast en daarnaast uitgebreid met een aantal frequenties tussen 558 en 702 MHz. Het volledige overzicht is te vinden op de website van Agentschap Telecom.

Maatregelen
Aan de sector het advies om goed te inventariseren welke frequenties de huidige en nieuw aan te schaffen apparatuur gebruikt. Sommige apparatuur kan ook geüpdatet worden naar andere frequenties. Houd in ieder geval rekening met versnelde afschrijving van de bestaande apparatuur en met de noodzaak tot het wellicht aanschaffen van nieuwe apparatuur
Informatie

Voor meer informatie raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier. U kunt ook kijken op de website van Agentschap Telecom (www.agentschaptelecom.nl) of de website van de stichting PMSE (www.pmse.nl). Op de website van Agentschap Telecom staat een applicatie waarmee te zien is welke kanalen digitale omroepen op welke locaties gebruiken in de UHF-band: http://appl.agentschaptelecom.nl/dav/index.html